2016-17 CUHK I·CARE Community Research Scheme “So How - Social Housing Research Team”

Team members:

LO Ka Hei Kenneth (PHPCN /PG/3)
NG Kwan Yun (SOWK/PG/3)
TANG Tsz Ching (GRMD/UG/4)
TONG Theodore Jeremy (GPAD/UG/3)
CHAN Ying Crystal (PHPCN/PG/1)
KOO Lok Yee (PSYC/UG/3)
LAW Chun Hin (GPAD/UG/ 2)
WONG Ching Huen (GPAD/UG/ 2)
SIT Ka Kin (STAT/UG/3)
NG Wai Hung (CHLL/UG/4)
CHAN Lan Yan (URSP/UG/1)
TAO Chi Yin (GRMD/UG/2)
LEUNG Yan Yu (BSCI/UG/1)
CHENG Lok Yin (IBBA/UG/1)

 

Supervisor:

Prof. Wong Hung
Department of Social Work, CUHK and I·CARE Community Research Scheme, CUHK

 

(The following content are available in Chinese only)

研究摘要

為了探討不同社會房屋計劃的可能性,社會房屋研究團隊 “So-How” 於2017年一月起,就基督教關懷無家者協會為無家者推行的過渡性共住宿舍計劃;善導會為協助更新人士重投社會的「甦屋」計劃;以及香港聖公會麥理浩夫人中心為基層劏房住戶推行的房屋中介服務進行個案研究。透過訪問計劃推行者﹑使用者和相關社群人士,從多角度研究相關社群的需要及各項計劃發揮的作用,並將研究結果編寫成於近二百篇帖文,於同年七月至十二月在團隊的Facebook專頁,定期發放,引起社會關注社會房屋。

如欲參閱帖文,請瀏覽團隊Facebook專頁︰https://www.facebook.com/sohow.icare/

「社會房屋研究小組」研究成果全文請見:

《社會房屋研究報告》

 

Back